h1

Přesun stránek na novou adresu

15.09.2008

Tyto stránky budou od dnešního dne pokračovat na adrese www.astroinspirace.cz

Reklamy
h1

15. září 2008 úplněk

14.09.2008

ve 11:13 hodin letního času, na 22°54´ Ryb

Vážení přátelé a příznivci, dnes naposled se spolu setkáváme na této stránce. Příště už se na vás budu těšit na nové adrese www.astroinspirace.cz ve zcela novém hávu. Stránka je přístupná už teď, ale prozatím ještě probíhá výstavba, takže vás prosím o trpělivost.

A teď již k úplňku.

Tomuto  stupni přísluší sabiánský symbol „Médium, schopné materializovat, poskytuje seanci“, s podvysvětlením – Schopnost zhmotnit svoji energii ve vědomých ideálech či nevědomých tužbách.

V Mayském orákulu je dnešním symbolem Ik, inspirace, vítr, pravda a přítomnost, jasný záměr.

Tak jako za každého úplňku, tak i dnes proti sobě stojí Slunce a Luna, dvě základní veličiny naší pozemské dimenze. Už jen to, že jsou takzvaně v opozici vypovídá o tom, že se jedná o konfrontační postoj dvou nesourodých sil. Slunce, mužský princip jang v zemském znamení Panny a proti němu Luna, ženský princip jin ve vodním znamení Ryb.

Na scénu však dnes vstupuje Pluto. Zatímco jinak by se Slunce s Lunou nakonec nějak domluvili a ustoupili od svých nároků, s režisérem Plutem to nebude jen tak. Tomu se nejedná o to být zviditelněn a užívat si ve světle reflektorů a zábleků kamer fotoreportérů. Jemu jde výhradně o uspokojení osobní mocenské sféry zájmů, ať je to cokoli. Buď v rovině drobných dohadů o tom, kdo dnes uklidí nádobí nebo na úrovni celosvětového významu o tom, kdo se postěhuje do Bílého domu.

K prosazení osobní vůle je Pluto připraven použít jakékoli prostředky – viz i naše malé domácí kauzičky. Pluto je vládcem podsvětní říše, která je nám, smrtelníkům nepřístupná, pokud k ní nenajdeme klíč sami u sebe, uvnitř, v našem nevědomí. Pokud se uchýlíme pouze k racionální strategii, dopadneme nakonec jako matka z Erbenovy balady Poklad, která se nechala unést leskem zlata, nalezeného v jeskyni, a na konci příběhu přišla nejen o zlato, ale i o své malé děcko, svůj poklad nejcennější.

Jaké z toho vyplývá ponaučení:

Nenechme se od tohoto až do dalšího úplňku (14. října) zatáhnout nebo nenápadně vmanipulovat do jakýchkoli mocenských hrátek. Věnujme pozornost svému vnitřnímu hlasu, který ví mnohem líp než rozum, kudy vede naše cesta. V opačném případě je nutno udělat ještě pár objížděk přes končiny Ztráty, nezbytných k tomu, abychom pochopili, že cesta vede opravdu jinudy.

Tyto řádky jsou aktuální pro všechny z nás, a ještě více pro Panny, narozené mezi 14. a 21.zářím, Ryby mezi 14. a 20.březnem, Blížence mezi 14. a 21. červnem a Střelce, narozené mezi 15. a 21.prosincem.

Na závěr bych vás ráda upozornila na jednu mimořádně zajímavou akci pro všechny, kdo chtějí udělat něco pro svoji krční čakru a hlavně pro radost prostřednictvím zpívání. Jedná se o jednodenní seminář v neděli 12. října s paní Andreou Small, učitelkou metody přirozeného hlasu. Podrobnosti a přihlášky přes gilbomber@cbox.cz  tel. 608233310

Máša Růžičková

h1

30.srpna 2008 novoluní

30.08.2008

ve 21:58 hodin středoevropského letního času, na 7°48´ Panny

Tomuto  stupni přísluší sabiánský symbol „Malá dívenka dostává první taneční hodinu“, s podtextem „Učit se používat schopnost emocionálního sebevyjádření v souladu s kulturními normami“.

V Mayském orákulu je dnešním symbolem Cimi (čteno kí mí) – odevzdání, odpuštění, pokora.

Je poměrně výjimečné, abychom se v průběhu jednoho měsíce setkali dvakrát s novoluním. To první proběhlo v rámci zatmění Slunce 1.srpna. Dnešní počáteční bod nového 29 denního lunárního cyklu přináší díky spojení Slunce s Lunou a Saturnem na světské úrovni téma zdařilého začátku nového školního roku. Znamení Panny symbolizuje nejčistší zasvěcení svému poslání bez ohledu na to, co tomu říká naše ego. V dokonalém projevu je esencí božské oddanosti a kontaktu s vyšší úrovní, respektu vůči vyššímu záměru, ať už je jakýkoli.

Jak praví moudří – Když je žák připraven, učitel se objeví.

Dovolte mi volně citovat z moudré knihy Dana Millmana Návrat pokojného bojovníka (Sacred Journey of the Peaceful Warrior), vydané nakladatelstvím Sagittarius:
Slova učitele k žákovi:…skutečně, když je žák připraven, mistr se najde, ať jsi kdekoli. Na nebi, na zemi, v taxíku, v bance, v ordinaci psychoterapeuta, u čerpací stanice, v podobě přítele, nebo také nepřítele. Jeden druhému sloužíme jako učitelé. Učitelé jsou v našem sousedství, ve městě, státě, zemi, učitelé pro všechny stupně uvědomění. Vše v sobě skrývá poselství, vše souvisí se vším, každá část zrcadlí celek, pokud máš oči, které vidí, a uši, které slyší. Může ti to teď připadat nevěrohodné, ale jednoho dne to pochopíš. Budeš schopen se zadívat na kamínek nebo na žilkování listu stromu nebo budeš pozorovat, jak vítr unáší kousek papíru, a v tom všem objevit skryté pravdy vesmíru.“…

…naše putování světem odráží v lepším případě naši vnitřní cestu, v horším ji nahrazuje. Svět, který vnímáš, poskytuje pouze symboly pro to, co hledáš. Na posvátnou cestu se vydáváme ve svém nitru. Dříve než budeš moci najít to, po čem pátráš ve světě, nalezneš to uvnitř sebe sama. Jinak se ti  může stát, že na své cestě potkáš mistra, který tě hlasitě pozdraví, ale ty jeho oslovení přeslechneš…

…uvědomoval jsem si, že ve skutečnosti nemáme svůj život ve svých rukou, že nejsme schopni zastavit vlny, které se přes nás ženou. Jediné, co se můžeme naučit, je na těch vlnách plynout, přijímat je tak, jak přicházejí a zase ve svém rytmu odcházejí. Přijmout tak i sebe, nejen své přednosti, ale i slabosti, své schopnosti i pošetilosti. Přijmout vše, co přijde tak, jak to vesmírný řád přináší. A udělat vždy vše, co se dá, a ostatní nechat plynout…

Tyto řádky jsou věnovány všem poutníkům, kteří jsou na cestě k sobě, a v tomto měsíci, v tomto novoluní hlavně všem Pannám nebo těm, kteří mají toto znamení zdůrazněno nejen Sluncem, ale třeba Lunou, ascendentem, anebo osobními planetami.

Úplně vám všem přeje sluneční paprsky na cestu Máša Růžičková, s poděkováním přítelkyni Haně za inspiraci svým osobním příběhem.

h1

16.srpna 2008 23:16 let.času úplněk a částečné zatmění Luny

15.08.2008

24°21´ Vodnáře

Po předchozím zatmění Slunce (1.srpna), se letošní řada zatmění dneškem uzavírá. Jeho viditelnost bude nejen v jižní Americe, Africe, Asii a Austrálii, ale i u nás v Evropě.

Horoskop této události je dosti výjimečný, jelikož značnou pozornost na sebe strhuje Neptun a Chirón, básník a léčitel, oba dva stojící vedle Luny ve znamení Vodnáře proti Slunci ve Lvu. O Neptunovi bychom si mohli přečíst bezpočet charakteristik, ale pro jeho povahu nebudou žádná slova dostatečně výstižná.

S Neptunem můžeme plout vodami hlubokého nevědomí, kam je možno nahlédnout prostřednictvím metod používaných v posledních desetiletích, pro něž jsou příznačné podivné zkratky jako SRT, EFT, AFT, NLP, RK, VD, CSO, PESSO, a řada dalších, také v meditacích, aktivní imaginaci, ve snech, snění a motlidbách.

Dnešní výzva bude tvrdým oříškem pro ty, kdo se drží jako klíště jasné reality a cílené perspektivy. Neptun nám skýtá jen tušení souvislostí, a to ještě k tomu za podmínky, že o jeho poselství nebudeme silou vůle usilovat. Lidé, kteří kolem sebe vnímají záchvěvy neviditelných křídel, kteří slyší hlasy, když všude kolem je ticho, kteří vidí potrubní poštu do nebes, všichni ti mohou využít dnešní nabídku k prohloubení svých neuchopitelných a nepopsatelných schopností. Mohou získat důvěru v léčivou moc svých rukou, zraku, energie, ducha. To můžeme úplně všichni, avšak za jedné podmínky – pokud se přestaneme orientovat na sílu svého ega a začneme důvěřovat hlubší podstatě a vyššímu smyslu své existence. Až teprve tehdy se budeme moci zbavit svých zažitých starých schémat a vzorců, které nám způsobují víc bolesti než radosti, ale díky rozumu, a přitom paradoxně proti němu se s nimi tvrdošíjně odmítáme rozloučit.

Vlevo je foto zmrzlého krystalu vody znečistěné toxiny, vpravo stejná voda po požehnání dr.Masaru Emotou, objevitelem účinků lidského slova a myšlenky na vodní krystaly. Máme schopnost nejen léčit sami sebe, ale i naši planetu Zemi.

S dnešním zatměním je spojena tarotová karta č.12, Viselec, symbol ukřižování ega, které již splnilo svůj úkol. Viselec je představitelem univerzálního principu náhlého prozření, díky němuž rozpoznáme své staré vzorce, které nás blokují ve vývoji a růstu. Proto je někdy nutné zavěsit se hlavou vzhůru, abychom mohli začít vnímat svět z jiného úhlu pohledu.

V dnešním horoskopu je bohužel kromě duchovního rozměru také krajní napětí, agresivní, násilné chování, boj o moc a naopak zažívané pocity bezmoci. Doufejme, že se v novinách neobjeví článek o další Kuřimi nebo dopravní katastrofě.

Tomuto stupni přísluší sabiánský symbol “Člověk, který překonal své vášně, učí hluboké moudrosti ve smyslu osobní zkušenosti.“

V Mayském orákulu je dnešním symbolem Eb, hojnost, kalich, otevřená nádoba, regenerace, vděčnost.

Máša Růžičková

h1

1.srpna 2008 12:12 let.času novoluní a úplné zatmění Slunce

31.07.2008

na 9°32´ Lva

Tomuto stupni přísluší sabiánský symbol “Ranní rosa se začíná třpytit v paprscích vycházejícího slunce, zaplavujících pole.“

V Mayském orákulu je dnešním symbolem Caban (čteno ka ban) – zemská síla a galaktický řád, proměnlivá rezonance se světem, léčení krystalem, bílý lev, velryba.

Zatmění se objevují zpravidla ve dvojici s časovým odstupem čtrnácti dnů, ve vazbě buď na úplněk ( lunární zatmění ) nebo na novoluní ( zatmění solární ). Solární zatmění je novoluním, které se odehrává v době, kdy Luna je ve stejné zeměpisné šířce jako Země a Slunce. Ve chvíli, kdy se Luna vydává na pouť mezi Sluncem a Zemí, blokuje sluneční záři a vrhá svůj stín na zemský povrch. Vliv je výraznější v místech, kde je tento úkaz viditelný. Úplný stín se objeví zítra nejprve v severní Kanadě, půjde přes Grónsko, Sibiř, Mongolsko, a opustí zemi za večerního soumraku v centrální oblasti Číny. Částečná viditelnost bude v určitých oblastech severní Ameriky, v Evropě a Asii. Není nutno připomínat zahájení OH v Číně 8.8.2008, týden poté. Podle Číňanů je osmička velice vlivným číslem, doufejme, že v tom lepším smyslu.

Zatmění signalizují významný posun novým směrem. Bude to patrně platit i pro Baracka Obamu (narozen 4.8.1961), který má za těchto podmínek reálné šance přestěhovat se do Bílého domu.

Jak pro něho, tak i pro nás všechny se otvírají témata pro znamení Lva – individuální projev, kreativita, vášeň a otevřené srdce na dlani, někdy ve stínu arogance, sebezalíbení, sebestřednosti, pýchy či touhy po slávě.
Energie dnešního zatmění Slunce nás budou provázet přinejmenším celý následující rok.

Jelikož se zatmění opakují ve stejném stupni zvěrokruhu v odstupu 19 let, zapátrejme ve své osobní historii, jaké události se tehdy odehrály v našem životě, a jak se na ně díváme dnes, s odstupem a s nabytými zkušenostmi. Totéž téma se může znova vynořit, a záleží na tom, do jaké míry jsme je od té doby dokázali zpracovat a projít skrz jeho dveře nebo jestli jsme se vůči němu zablokovali, a ono se k nám opět po tolika letech vrací zpátky.

Nejvíce budou v dalším roce života vnímat dnešní vliv ti z nás, kdo se narodili kolem dnešního data, dále Vodnáři, narození kolem 30.ledna, Štíři kolem 2.listopadu a Býci kolem 29.dubna. Taktéž všichni, jejichž některá další osobní planeta (Luna, Merkur, Venuše, Mars, nebo Jupiter) je na 9. až 10. stupni Lva.

Další zatmění bude již za 14 dní, 16.srpna. Bude to částečné lunární zatmění na 24. stupni znamení Vodnáře.

Máša Růžičková

h1

18. července 2008 úplněk

16.07.2008

v 9:59 hodin letního času, na 26°04´ Kozoroha

Tomuto stupni přísluší sabiánský symbol „Přírodní duch tančí v duhové mlze nad vodopádem“, s podvysvětlením – Schopnost vnímat skrytého a tvůrčího ducha přírodních jevů.

V Mayském orákulu je dnešním symbolem Akbal, tajemství a cesta do vlastního nitra.

Sami podle svých zkušeností víme, že den úplňku bývá nabitý emocemi, rozkolísanými náladami, nevypočitatelnými reakcemi na nevinné slovíčko, které kdosi kdesi kdysi prohodil. Naše tělo bezděky odečítá vnitřní rozpoložení svého majitele, a my se pak divíme, proč se necítíme nejlíp, vnímáme bolest tu i onde.

Slunce a Luna, dvě astrologická světla, stojí v úplňku tváří v tvář přímo proti sobě. Dnes, Slunce v čirých vodních pramenech Raka, a proti němu Luna v hornatých krajinách Kozoroha. Voda (Rak, Štír, Ryby) proti Zemi (Kozoroh, Býk, Panna), dva ze čtyř psychologických elementů, z nichž zbývajícími dvěma jsou Oheň (Beran, Lev, Střelec) a Vzduch (Blíženci, Váhy, Vodnář). Alchymické spisy označují čtyři základní elementy za čtyři matky života.


Loni v srpnu vstoupil Saturn, náš důvěrně známý přísný rádce, časoměřič s velkými cibulemi na zápěstí, do zemského znamení Panny. Pár měsíců poté, loni v prosinci, se vydal do zemského znamení Kozoroha Jupiter, rozevlátý nadšenec a milovník, ubírající se k výšinám a dalekým obzorům. Saturn – profesionální pesimista a Jupiter – nenapravitelný optimista. Dvě síly, které nás celý život provokují k tomu, abychom mezi nimi vyladili správnou rovnováhu s přesností jedné tisíciny miligramu. Jinak nebudou spokojeni, a budou nám stále znova a znova zvonit u dveří. Nezbývá než je vždy pěkně uvítat a pohostit, popovídat si, s čím přichází ten který tentokrát. U jaké agentury se máme nechat zaměstnat, abychom přes noc našli a zkrotili začarovanou herku nebo políbili ropuchu carevnu.

Jelikož oba gentlemani se pro nějaký čas rozhodli zabydlet v zemských znameních, je třeba využít jejich mimořádné vzájemné náklonnosti v náš osobní prospěch, k možnosti popojít zase o kousek dál. Jejich nebývalá souhra vyvrcholí v trigonu (harmonickém spojení) celkem dvakrát – 8.září a 21.listopadu. Došlo k tomu dokoce už v tomto roce jednou – 21.ledna. 8.září bude jejich souladný vliv nejsilnější, kdy Jupiter, posel dobrých zpráv, bude mít nad Saturnem přece jen navrch. Ti, jejichž datum narození je přibližně kolem této doby, pocítí navíc harmonické spojení Saturna s Jupiterem nejen v daných dnech, ale i po celý další rok života. V listopadu se již tato vesmírná nabídka může vytrácet pod vlivem dalších kosmických dějů.

Elementy dnešního úplňku jsou Voda a Země. Za této kombinace Slunce a Luny a paralelního vědomí podpory Jupitera se Saturnem se nám nabízí cesta k objevení rovnováhy mezi instinktem k přežití a citlivým vnímáním sebe i svého okolí.

Přeji vám k tomu hodně jupiterského štěstí a saturnské kázně.

Máša Růžičková

h1

3.července 2008 novoluní

02.07.2008

ve 4:19 hodin středoevropského letního času, na 11°32´Raka

Tomuto stupni přísluší sabiánský symbol „Číňanka kojí dítě, jehož aura ukazuje, že je vtělením velkého učitele“, s podtextem „Projevení hodnoty, skryté ve zkušenosti, jejíž hlubší význam jsme pochopili.“

V Mayském orákulu je dnešním symbolem Lamat – harmonie, láska bez hranic, jasná perspektiva, brána do páté dimenze.

Dnešní počáteční bod nového 29 denního lunárního cyklu přináší díky spojení Slunce s Lunou a Venuší naději v lidské soucítění a humánní povědomí. Nikdo nám nazavdává důvod se rozčilovat nad nezákonností,chudáci poslanci v chvatu nadělali další nepolepšitelné škody v zákonech, kvapně a šťastně se odexpedovali na povinné prázdniny, a my se můžeme v klidu a míru věnovat svým dětem, rodinám a blízkým.

Ostatně podle magazinu Business Week nebude již stávajících bystrých hlav v českém parlamentu dlouho zapotřebí, protože celá naše civilizace přechází do jiného režimu. Pozvolna začínáme opouštět levou hemisféru rigidního racia a začínáme objevovat pravou hemisféru intuice, pružnosti a inspirace. Znamení Raka, a další vodní znamení, Štír a Ryby, se v těchto nedefinovatelných, nezachytitelných, nepojmenovatelných sférách nevědomí pohybují jako doma.

Časopis Business Week uvádí zajímavé srovnání minulého a tohoto století:

Charakteristika: 20.století x 21.století
Organizace: pyramida x intenet
Zaměření: dovnitř x ven
Způsob: strukturovaný x pružný
Zdroj síly: stabilita x změna
Struktura: soběstačnost x vzájemná závislost
Zdroje: hmotný přínos x směs informací
Operace: vertikální začlenění x virtuální začlenění
Produkty: masová produkce x masové přizpůsobení
Dosažitelnost: v domácím prostředí x globálně
Peněžnictví: čtvrtročně x v reálném čase
Zásobování: měsíčně x hodinově
Strategie: od špičky dolů x zdola nahoru
Vedení: dogmatické x inspirující se
Pracovníci: zaměstnanci x nezávislí agenti
Očekávání od zaměstnání: zabezpečení x osobní růst
Motivace: soutěžit x vybudovat
Zlepšení: přírůstkem x revolučním skokem
Kvalita: dosažitelně nejlepší x bezkonkurenční

Levá mozková hemisféra se zaměřuje na logické, analytické myšlení, na obsah a detaily, je strohá a nic nepřikrašluje. Je to princip mužský, jang, ovládající pravou polovinu těla.

Pravá hemisféra neracionalizuje, nýbrž vnímá věci všemi smysly ve vzájemných souvislostech. V jejím režimu jsme schopni myšlenky kreativně rozvíjet, vidět v obrazech, vnímat to, co vidíme, slyšíme, cítíme, co mnohdy ani nedokážeme převést do slov. Je to princip ženský, jin, ovládající levou polovinu těla.

V ideálním případě jsou obě polokoule našeho mozku schopny učinit kontrakt o spolupráci, a obohatit tak rozum o cit a naopak. Jelikož se už nějaké to století potácíme pod nadvládou racionálního myšlení civilizační levé hemisféry, přichází s prvním desetiletím nového milénia neodvratně ke slovu její protějšek/doplněk – pravá hemisféra citu a empatického pochopení souvislostí.

S novoluním ve znamení Raka budeme vstupovat do nové etapy lidstva lehkým, svižným krokem, aniž bychom si toho byli plně vědomi. Přitom můžeme navázat na svoji paměť a vzpomínky, uložené kdesi hluboko v nevědomí. Můžeme se spojit s historií svého rodu, s dobrými tradicemi rodinných předků a naopak se rozloučit s těžkým údělem předků, dobrovolně navalenou tunovou zátěží na svém hřbetě – viz zajímavé odkazy jinam, stránky Tomáše Půlpána.

Můžeme poděkovat kořenům svého stromu života za to, že ve svých podmínkách činili maximum toho, co mohli, že štafetu předávali dál tak, jak to nejlépe dovedli, protože jedině díky nim mohla koruna našeho stromu vykvést.

Dnešní novoluní je ideálním okamžikem pro vymezení a léčbu vleklých rodinných traumat. Raci někdy neví, kdy říci svému mesiášskému komplexu dost. Teď nastává pro ně, a nejen pro ně, čas nazřít své osobní vzorce potřebnosti a spoluzávislosti, vztahů silné náklonnosti a života v soustavném strachu o ně přijít.

Zkusme nechat odejít své staré obranné mechanismy, které možná v našich vztazích prokazovaly spíš medvědí službu. Otevřeme své srdeční centrum všeobjímající lásce, a zahrňme tam nejen ostaní, ale i sebe.

Ke čtení o budoucnosti, která patří pravým hemisférám, vám vřele doporučuji úžasnou knihu Úplně nová mysl, jejímž autorem je Daniel H.Pink, svého času poradce v Bílém domě.

Pěkné léto vám přeje Máša Růžičková